Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Veelgestelde vragen over audits
Algemeen
Wat kan ik met de module audits?
In de audits module kunt u zelf opgestelde auditcriteria (eisen) of een set algemene normeisen toetsen. Deze sets met eisen kunt u in een zelf te bepalen periode (in 1 of meerdere auditmomenten) gaan beoordelen. Per moment bepaalt u welke criteria/eisen worden beoordeeld, dit kan zowel vooraf, als tijdens de audit. Bij alle beoordeelde eisen worden de bevindingen en opmerkingen van auditor en auditee opgeslagen, deze vormen samen uw audit-rapportage.
Lees meer
Hoe kan ik een auditor aan een auditmoment koppelen?
Klik nadat u een auditmoment heeft toegevoegd en opgeslagen op het gebruiker icoontje. Selecteer vervolgens de gewenste medewerker die u aan het auditmoment wilt koppelen.
Lees meer
Kan ik een notificatie ontvangen bij een beoordeling of reactie?
Alle beoordelingen en reacties van auditor en auditee worden via notificaties gemeld aan alle gebruikers die op de auditrapporten mogen reageren.
Lees meer
Voor wie is de auditmodule toegankelijk?
Administrators hebben standaard toegang tot de module. Voor de overige medewerkers moeten de permissies worden toegewezen via de permissiegroepen of individueel.
Lees meer
Hoe werkt de auditmodule?
Werken
Hoe kan ik auditcriteria eisen achteraf verdelen over auditmomenten?
Beheren
Wat is auditcriteria?
Auditcriteria is een zelf op te stellen set met eisen waarop auditoren beoordelingen doen.
Lees meer
Hoe kan ik auditcriteria toevoegen?
Hoe kan ik de naam van de auditcriteria wijzigen?
Hoe kan ik auditcriteria verwijderen?
Hoe kan ik eisen aan auditcriteria toevoegen?
Hoe kan ik een categorie aan auditcriteria toevoegen?
Hoe kan ik een eis aan een categorieën toevoegen?
Hoe kan ik eisen of categorieën wijzigen?
Hoe kan ik eisen of categorieën verwijderen?
Hoe kan ik de volgorde van eisen en categorieën wijzigen?
Hoe kan ik bestanden koppelen aan een eis?
Bij het toevoegen of wijzigen van een eis kunt u bestanden toevoegen. Klik hiervoor in het rechter paneel (onder de inhoud) op de knop bestand toevoegen.
Lees meer
Hoe kan ik auditcriteria publiceren?
Hoe kan ik een auditplan toevoegen?
Hoe kan ik een auditplan wijzigen?
Hoe kan ik een auditplan verwijderen?
Hoe kan ik een auditplan met status concept publiceren?
Kan ik de auditverdeling aanpassen nadat er al op het auditplan gerapporteerd is?
Zodra er op een auditplan gerapporteerd is kan de auditverdeling niet meer aangepast worden.
Lees meer
Hoe kan ik een auditplan opdelen in auditmomenten?
Hoe kan ik auditcriteria eisen vooraf verdelen over auditmomenten?
Hoe kan ik een auditplan beschikbaar maken voor mijn vestigingen?
Hoe kan ik zien welke auditplannen beschikbaar zijn voor mijn vestigingen?
Analyseren
De analyseren omgeving is niet zichtbaar in mijn account?
Het is alleen voor hoofdkantoren mogelijk om auditrapporten te analyseren. Binnen de vestigingen is de analyseren omgeving niet beschikbaar.
Lees meer
Hoe kan ik de beoordeling van een auditplan door vestigingen analyseren?