Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Veelgestelde vragen over benchmarks
Algemeen
Wat is de module Benchmark?
De module Benchmark geeft het hoofdkantoor een algeheel beeld van de performance van de groep vestigingen en biedt mogelijkheden om per vestiging of per deelgebied in te zoomen.
Lees meer
Wat is de opzet en het rekenmodel?
Het hoofdkantoor maakt één of meerdere benchmarks aan met elk een beschrijvende titel. Per benchmark wordt door het hoofdkantoor een maximaal aantal te behalen punten bepaald. Zo kan er per benchmark een weging worden gegeven. Een vestiging kan per benchmark punten verdienen op basis van haar performance op de verschillende onderdelen van de benchmark.
Lees meer
Beheren
Hoe kan ik onderwerpen toevoegen?
Hoe kan ik een benchmark toevoegen?
Hoe kan ik onderdelen toevoegen?
Hoe kan ik een benchmark activeren?
Hoe kan ik een benchmark deactiveren?
Hoe kan ik een benchmark verwijderen?
Hoe kan ik onderdelen wijzigen?
Hoe kan ik onderdelen verwijderen?
Hoe kan ik onderwerpen wijzigen?
Onderwerpen verwijderen
Hoe kan ik de benchmark instellingen wijzigen?
Analyseren
Wat is een snapshot?
Een snapshot is een momentopname en kan gebruikt worden voor analyse doeleinden. Het snapshot Huidige situatie toont de laatst uitgevoerde benchmark berekening welke periodiek plaats vindt.
Lees meer
Hoe kan ik het scoreoverzicht bekijken?
Hoe kan ik het scoreoverzicht exporteren?
Hoe kan ik het scoreoverzicht in een ander snapshot bekijken?
Wat is huidige situatie?
De huidige situatie is het scoreoverzicht binnen het meest recente snapshot.
Lees meer
Werken
Hoe kan ik mijn scoreoverzicht bekijken?
Hoe is de score berekend?
Klik voor een toelichting op de scoreberekening, in het scoreoverzicht op de weging bij het onderdeel waarvan u de scoreberekening wilt zien.
Lees meer