Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Hoe kan ik registraties analyseren?

Registraties analyseren

Om de registraties van één van de formulieren modules (calamiteiten, formulieren, incidenten, kindermishandeling, klachten en meldingen) te analyseren gaat u binnen de betreffende module naar Analyse > Overzicht waar u een overzicht kunt zien van zowel actieve als inactieve formulierflows (1). Per formulierflow ziet u het aantal registraties (2) binnen de geselecteerde periode (3).

 ⚠ Aandachtspunt: Standaard worden alleen de formulierflows getoond waar het afgelopen kwartaal op geregistreerd is. Pas zo nodig de periode aan wanneer er formulierflows (en/of registraties) ontbreken!

Klik op de naam van een formulierflow om de registraties te analyseren. Het analysescherm bestaat uit twee delen. In het linker paneel vindt u de filtercriteria (1). De analysegegevens (2) worden in het rechter paneel weergegeven.

Filtercriteria

Het paneel met de filtercriteria maakt het mogelijk om alleen die registraties in beeld te brengen die voor de analyse van belang zijn. Dit paneel is onderverdeeld in een aantal filtergebieden:

  • Flow: De formulierflow (in dit voorbeeld zijn er op basis van de geselecteerde periode 21/55 registraties gevonden), en vanuit welke vestigingen of vestigingsgroepen de registraties zijn gedaan.
  • Periode: De periode waarbinnen de registraties zijn gedaan met handige opties voor huidige maand, kwartaal en jaar of de volledige registratieperiode waarmee u automatisch de datum van de eerste en laatste registratie kunt selecteren.
  • Vragen: Hier kunt u de mogelijke antwoorden bij de vragen in het registratie en/of beoordelingsformulier selecteren en zorgt er voor dat alleen registraties waarbij dit antwoord is gegeven worden gevonden. Dit is alleen mogelijk met keuze vragen en kan niet worden gebruikt met vrije tekst vragen.
  • Status: Hiermee worden alleen registraties gevonden met de geselecteerde status.

Bij het wijzigen van de filtercriteria worden de analysegegevens automatisch ververst.

Analysegegevens

In het paneel met de analysegegevens worden de gegevens weergegeven die binnen de ingestelde filtercriteria vallen. Bovenaan dit overzicht wordt de naam van de formulierflow getoond en ziet u het aantal gevonden registraties (1). Standaard worden de analysegegevens weergegeven in de grafische weergave (2) welke vooral handig is om een trendanalyse uit te voeren. Klik op het icoontje voor de lijstweergave om alle gevonden registraties in een aanklikbare lijst weer te gegeven waarbij u de individuele registraties kunt openklikken om deze inhoudelijk te analyseren.

Per formulier (registratie, beoordeling) (3) ziet u een overzicht van de meetbare vragen (alleen vragen waarbij een keuze mogelijk is) binnen het formulier (4) en ziet u bij iedere vraag de mogelijke antwoorden (5) die bij deze vraag gegeven kunnen worden.

Bij ieder antwoord ziet u het aantal keer dat dit antwoord werd gegeven (6), het aantal keer dat dit antwoord werd gegeven ten opzichte van het totaal aantal gegeven antwoorden (7) en het aantal keer dat dit antwoord werd gegeven ten opzichte van het aantal keer dat het formulier is ingevuld (8).

Voor een verdere analyse kunnen de gevonden registraties in een overzicht worden geëxporteerd in een .csv of .xlsx bestand.


Is uw vraag beantwoord?